Handlingsplan för Skolloppet 2022

Nedan har Team Rynkeby Fonden utarbetat en detaljerad handlingsplan för Skolloppet 2022 med tidsfrister m.m.

1 Mars: SISTA ANMÄLNINGSDAG

Alla skolor ska ha anmält sig till Skolloppet före sista anmälningsdatum. Det går inte att anmäla skolor efter sista anmälningsdatum.


Det är gratis för alla skolor att delta, och anmälningen görs på TR-GM Skolloppet webbplats.

Det är viktigt att skolan anger så exakt som möjligt hur många elever som kommer att delta i loppet. Deltagarantalet avgör hur många fruktdrycker och stödarmband som skolan får skickat till sig.

Skolan kan när som helst ändra deltagarantalet fram till sista anmälningsdatumet via det bekräftelsemail som kontaktpersonen på skolan får i samband med registreringen. Efter sista anmälningsdatum är det inte längre möjligt att ändra deltagarantalet, och skolan får fruktdrycker och stödarmband för så många elever som har anmälts.

EFTER ANMÄLAN

Kontaktpersonen på skolan kommer att kontaktas av en medlem i det TR-GM -lag som finns närmast skolan. Det lokala TR-GM -laget hjälper till med genomförandet av TR-GM Skolloppet i den omfattning som är möjligt för laget.

VECKA 16–17: MATERIAL SKICKAS TILL SKOLAN

Senast två veckor före loppet får skolan fruktdrycker och stödarmband skickat till sig. Om skolan inte har fått dem inom den angivna perioden är det viktigt att skolan snarast möjligt kontaktar kontaktpersonen i det lokala TR-GM-laget.

Föräldrabrev, sponsorsedlar och diplom kan skolor ladda ner.

VECKA 17–18: KICKOFF FÖR INSAMLINGEN

Vi rekommenderar att man håller ett kickoff-möte för de klasser som ska delta i loppet två veckor innan Skolloppet. Till en del skolor kommer till exempel föräldrar eller elever som själva har cancer ut på besök för att berätta om varför det är så viktigt att stödja Aamu Finlands Barn Cancerstiftelses arbete. 


Team Rynkeby Fonden har dessutom i samarbete med Aamu Stiftelse hämtat inspiration till undervisningsmaterial som kan bidra till att motivera eleverna ytterligare: https://www.team-rynkeby.fi/koulujuoksu/video.aspx

Efter kickoff-mötet får eleverna (1) ett föräldrabrev. Texten till föräldrabrevet finns tillgängligt för hämtning, som inspiration till den text som skolan lägger ut på sitt intranät) och (2) en sponsorsedel (på vilken eleven antecknar de mikrosponsoravtal som denne har ingått med föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner, grannar m.m.).

Det är viktigt att berätta för eleverna att Skolloppet inte handlar om vilken elev eller klass som samlar in mest pengar – alla bidrag räknas! Och bara genom att delta i loppet bidrar eleverna till att skapa ovärderlig uppmärksamhet om kampen mot barncancer!

VECKA 17–18: BJUD IN DEN LOKALA PRESSEN

Om skolan vill göra Skolloppet till ett lite större event kan skolan till exempel bjuda in den lokala pressen. TR-GM har tagit fram ett pressmaterial som enkelt kan anpassas efter den enskilda skolan.

En del skolor har också lyckats bjuda in lokala sportprofiler eller andra lokala kändisar för att springa med eleverna – detta är något som kan sätta lite extra färg på dagen för dem.

6 Maj: SKOLLOPPET GENOMFÖRS

TR-GM rekommenderar att skolan avsätter maximalt en timme till själva loppet (exklusive uppvärmning, omklädning mm.). Sträckan som eleverna ska springa bör vara en slinga på mellan 500 och 1 000 meter.

Vid mållinjen sätts en registreringsstation upp för varje klass. Där kan en eller flera föräldrar eller lärare registrera varje enskild elev varje gång eleven passerar mållinjen. Registreringen kan till exempel göras genom att rita ett streck på elevens stödarmband med en tuschpenna.

När loppet är över noteras antalet kilometer eller varv på varje elevs sponsorsedel. Därefter räknas det samman hur mycket varje enskild sponsor ska bidra med.

23 maj: SISTA DATUM FÖR INBETALNING AV SPONSORBIDRAG

Senast den 23 maj bör alla sponsordidrag vara betalna. Skolan ska alltså inte hantera kontanter, inbetalningar med mera. Enkelt, snabbt och säkert. 

Man kan betala in elektronisk väg på http://www.teamrynkeby-godmorgon.fi/lahjoitus. 31 MAJ: DET TOTALA INSAMLADE BELOPPET OFFENTLIGGÖRS

Team Rynkeby Fonden offentliggör det totala insamlade beloppet som skolorna gemensamt har samlat in i Finland Danmark, Sverige och Norge.  

Snapshots from Tour de Paris 2019

Snapshots from Team Rynkeby's trip to Paris 2019 - new snapshots every day.

See videos

Syöpää sairastavat lapset

Joka vuosi noin 150 lasta sairastuu syöpään Suomessa.

Lue lisää

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram