Sari Sarkomaa, kansanedustaja ja eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaa, toimii koulujuoksun suojeliana

On ilo toimia Koulujuoksu-tapahtuman suojelijana. Liikkuminen on välttämätöntä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikkuessaan lapsen motoriset taidot kehittyvät ja myös oppiminen tehostuu. Ulkoilu ja liikkuminen ovat vaikuttavaa terveyden edistämistä, mutta myös mitä parhainta yhdessäoloa. Etenkin nuorilla liikunta on tärkeää myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vuoksi. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus päivittäin liikkumiseen sekä liikunnan iloon.

Koulujuoksu-tapahtuma on hieno tapa yhdistää liikkumisen ja auttamisen ilo. Juoksutapahtumalla kerätään määrärahoja Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön syöpätutkimukseen ja elintärkeään syövän hoidon kehittämisen. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. Syöpä seuraa vielä monin osin tuntemattomia polkuja ja sen voittamiseksi tarvitaan tutkimusta.

Koulujuoksutapahtumassa ei kilpailla juostujen kierrosten määrällä tai kerätyn rahan suuruudella, vaan kaikilla on mahdollisuus osallistua. Mukana olo on tärkeä tuki ja pienikin lahjoitus on tärkeä. Tärkeintä on liikkua yhdessä.  Koulujuoksu-tapahtuma on mainio mahdollisuus lisätä yhteisöllisyyttä, kun kouluilla ja oppilailla on mahdollisuus kutsua mukaan alueen toimijoita mukaan auttamaan.

On tärkeää, että jokainen lapsi löytää liikunnan ilon ja oman tavan liikkua monipuolisesti. Vaikka lapset ovat luotu liikkumaan, hiipii istuva elämäntapa ja luontaisen liikunnan väheneminen myös lasten elämään. Lapset viettävät ison ajan päivästä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, siksi niissä tapahtuvaa liikuntaa on lisättävä. Päiväkotien sekä koulujen tiloja, pihoja ja toimintatapoja on uudistettava innostamaan sekä mahdollistamaan leikki ja liikunta. Koronaepidemia on katkaissut monen lapsen säännöllisen harrastamisen. Nyt on tärkeää saada lapset ja nuoret takaisin liikuntaharrastuksien piiriin. Olennaista on kannustaa lapsia terveellisiin elämäntapoihin jo pienestä pitäen, sillä liikuntatottumukset opitaan varhain. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä voimavara. Meillä vanhemmilla on tietenkin päävastuu siitä, että autamme lapsia löytämään liikunnan ilon ja ottamaan sen tärkeäksi osaksi jokapäiväistä elämää.

Liikunta tarjoaa ilon, leikin ja riemun lähteen lapsille ja tukee monin tavoin koko perheen arkea ja hyvää elämänlaatua. Haastan koulut mukaan juoksemaan hyvän asian puolesta. Kannustan lämpimästi oppilaiden perheenjäseniä, sukulaisia, tuttavia, yrityksiä sekä paikallisia toimijoita lähtemään mukaan tukemaan tärkeitä juoksuaskeleita. 

Liikunnan iloa toivottaen, 

Sari Sarkomaa
kansanedustaja
kolmen nuoren äiti