Joka vuosi tuhannet Team Rynkebystä kiinnostuneet hakevat mukaan joukkueisiin – paikat ovat todella haluttuja. Voit parantaa mahdollisuuksiasi tulla valituksi joukkueeseen ottamalla hakemusta kirjoittaessasi huomioon seuraavat 10 valintakriteeriä, joiden perusteella kapteenit yhdessä paikallisten ohjausryhmien kanssa muodostavat joukkueet.

  • Osallistujien pitää olla motivoituneita keräämään varoja vakavasti sairaiden lasten hyväksi.
  • Osallistujien asuinpaikan pitää olla (mahdollisimman) lähellä joukkueen kotipaikkaa.
  • Osallistujilla on oltava aikaa ja motivaatiota sitoutua joukkueen yhteisharjoitteluun noin 1–3 kertaa viikossa sekä riittävään omatoimiharjoitteluun. Jokaisella pitää olla vähintään 2 500 km ajettuna maantiepyörällä ennen pyöräilyä Pariisiin.
  • Joukkueissa pitää olla yhtä paljon miehiä ja naisia (mikäli se on mahdollista).
  • Joukkueissa pitää olla sekä uusia että kokeneita pyöräilyn harrastajia.
  • Joka vuosi ainakin puolet joukkueen jäsenistä on valittava uusien hakijoiden joukosta (näin varmistetaan projektin jatkuvuus).
  • Osallistujien pitää olla eri-ikäisiä (kuitenkin yli 18-vuotiaita).
  • Osallistujien koulutus- ja ammattitaustan pitää olla vaihteleva (kussakin joukkueessa on kuitenkin oltava vähintään yksi lääkäri ja yksi pyörähuoltotaitoinen henkilö).
  • On tärkeää, että osallistujat pystyvät hankkimaan sponsoreita ja lahjoittajia.
  • Jokainen joukkue voi varata yhden tai useamman paikan tunnetuille henkilöille, jotka tuovat positiivista julkista näkyvyyttä projektille. Nämä paikat voidaan täyttää muita paikkoja myöhemmin.