Arvomme

Team Rynkebyn arvot

 • Välitämme hankkeestamme

  Sitoudumme noudattamaan annettuja ohjeita ja periaatteita
  Näemme joukkueemme osana suurempaa kokonaisuutta
  Pyrimme luomaan ja noudattamaan parhaita käytäntöjä ja yritämme tehdä asiat aina entistä paremmin

 • Kunnioitamme toisiamme

  Osallistumme aktiivisesti harjoituksiin ja varainkeruuseen
  Puhumme toisillemme ystävällisesti – myös paineen alaisina
  Pidämme kiinni sopimuksista ja sitoudumme yhteisiin päätöksiin
  Otamme palautetta vastaan avoimin mielin

  Osallistumme aktiivisesti ajotapahtuman valmisteluihin

 • Kannamme vastuuta

  Tuemme myönteisellä tavalla sosiaalista elämää joukkueen sisällä

 • Olemme aktiivisia

  Olemme kiinnostuneita muiden joukkueenjäsenten tehtävistä joukkueessa
  Hyödynnämme omia verkostojamme ja otamme vastaan hyviä neuvoja muilta
  Etsimme tietoa – myös muilta joukkueilta intranetin kautta

 • Kehitämme itseämme

  Opimme toisiltamme
  Olemme aloitteellisia ja suhtaudumme uusien asioiden kokeilemiseen myönteisesti
  Opimme tekemistämme virheistä

 • Toivomme menestystä

  Autamme muita joukkueenjäseniä saavuttamaan tavoitteensa
  Toivomme menestystä itsellemme ja muille
  Teemme yhteistyötä joukkueiden kesken ja yli rajojen