Organisaatio

2 400 pyöräilijää

Tällä kaudella Team Rynkebyhyn osallistuu 2 400 kuntopyöräilijää ja 550 huoltotiimiläistä, jotka ovat jakautuneet 65 paikalliseen joukkueeseen 9 eri maassa.

6 500 sponsoria

Kaudella 2021 tukenamme oli 6 500 sponsoria, jotka antoivat oman panoksensa joko rahalahjoituksen muodossa tai tarjoamalla projektin toteuttamisen kannalta hyödyllisiä luontoissuorituksia.

9,74 miljoonaa euroa

Vuonna 2021 lahjoitimme 9,74 miljoonaa euroa vakavasti sairaita lapsia auttaville organisaatioille.

Team Rynkebyn toiminnasta vastaa Team Rynkeby -säätiö, joka on järjestäytynyt seuraavasti.

Team Rynkeby -säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä: Peter Frank Andersen (hallituksen puheenjohtaja), Jens Christian Plauborg (Rynkeby Foods A/S:n talousjohtaja), Magnus Berndtsson (Eckes-Granini Ruotsin toimitusjohtaja), Torsten Fröhlich (Eckes-Granini Group GmbH:n Director Controlling), Juha Helokoski (Eckes-Granini Suomen toimitusjohtaja) ja Lars Simper (Mercedes-Benz CPH A/S:n toimitusjohtaja).

LUE LISÄÄ: Lataa Team Rynkeby -säätiön säännöt PDF-tiedostona (7,4 Mt).

Team Rynkebytä johtaa Team Rynkeby -säätiön toimitusjohtaja yhdessä kunkin osallistujamaan maajohtajan kanssa. Maajohtaja tukee oman maansa joukkueiden toimintaa tiiviissä yhteistyössä niiden ohjausryhmien ja osallistujien kanssa.

Lisäksi Team Rynkeby -säätiössä on talousjohtaja, joka on vastuussa koko projektin talousasioista, sekä talousassistentti, joka vastaa sponsoreiden laskuttamisesta sekä muista hallinnollisista tehtävistä, muun muassa IT-tuen tarjoamisesta osallistujille.

Kutakin joukkuetta johtaa kapteeni yhdessä ohjausryhmän kanssa, johon kuuluu joukko erilaisia taitoja omaavia osallistujia. Lisäksi jokaisessa joukkueessa on avainhenkilöitä, jotka vastaavat muun muassa taloudesta, sponsoreista, PR:stä ja huollosta. Nämä henkilöt voivat muodostaa joukkueen ohjausryhmän, mutta se ei ole välttämätöntä.

Organisaatiokaavio

Billedet viser organisationsdiagram over Team Rynkeby Fonden