Svenska ambassadören för Barncancerfonden, Aron Andersson inspirerade mig att delta i detta fina välgörenhets projekt. Själv drömde jag om det i över 10 år innan jag deltog i projektet.

Projektets målsättningar intresserar mig, att bidra med något som är väldigt viktigt för att utveckla forskning, behandling och stöd för de barn som drabbats av cancer. Detta i kombination med att ta hänsyn till och samarbeta med människor med olika bakgrund som svetsas samman till en homogen grupp fascinerar mig. När detta dessutom kombineras med min favoritsysselsättning, cykling, så blir projektet fascinerande och meningsfullt.

Inkommande säsong är min andra, känslan som jag hade när vi anlände till Paris var att jag först då  hade en helhetsbild av vad projektet innebär i sin helhet.

Teamets utveckling under säsongen är tillfredsställande att uppleva eftersom man tydligt kan se hur gruppdynamiken utvecklas under året. Projektet är otroligt betydelsefullt och genom att det inte är någon tävling, passar projektet åt vem som helst. Man får dessutom vänner för livet.